21 April 2015

New school year, new bathrooms

Dalaibayar with his third place medal
©UNICEF/Mongolia/2015/Sanjaakhand Nansalmaa

Dalaibayar is an active 12-year-old boy who loves playing basketball and volleyball with his friends. He loves sports so much that when he grows up he wants to be a sports star.

20 April 2015

Боловсролыг бүх хүүхдэд хүртээмжтэй болгох нь

Анхбаяр хүү ангийнхаа самбар дээр бичиж байна 
© НҮБХСМонгол/2015/Зетти Брейк
Өвлийн нэгэн хүйтэн өдөр нийслэл Улаанбаатар хотоос зүүн тийш 40 км зайд орших Налайх дүүргийн нэгэн сургуульд Адууч, Ганцэцэг нар хоёр бага хүүхдээ хүргэж  өглөө. 8 настай Анхбаяр дүүргийн Албан бус, насан туршийн боловсролын төвд суралцдаг бол түүний охин дүү 7 настай Сарангоо нэг байшинд зэрэгцэн орших ерөнхий боловсролын бага сургуульд суралцдаг юм.

10 April 2015

Private and public sectors working together to improve children’s lives

Gavkar playing at kindergarten
©UNICEF/Mongolia/2015/Zetty Brake

The sound of laughter and children’s voices floats across the grounds at Kindergarten 152 in Nalaikh, a small city 40 kilometers from Mongolia’s capital Ulaanbaatar. It is coming from the two white gers, Mongolia’s traditional, mobile home that sit in front of a multistory kindergarten building.

08 April 2015

"Миний гэр бүл хөтөлбөр": Налайх дүүргийн амжилт


10 настай Ганцэцэг охин 
© НҮБХСМонгол/2015/Зетти Брейк 
Улаанбаатар хотын алслагдсан дүүрэг Налайхад 2014 оны хоёрдахь хагасаас “Миний гэр бүл” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхэлсэн билээ. Энэ хөтөлбөр нь 10-14 насны хүүхдүүдэд амьдрах ухааны болон харилцааны чадварт сургаж, эерэг зан үйл төлөвшүүлэхэд нь туслах зорилготой. Ийм зорилготой олон тооны хөтөлбөр байдаг ч “Миний гэр бүл” нь гэр бүлийн бүх гишүүдийн оролцоог дэмждэг онцлогтой.