27 November 2015

Амьдралын зөв дадал хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаална

Цэргийн малгай өмссөн Түмэн-Өлзий
©НҮБ-ын Хүүхдийн Сан/2015/Н.Санжааханд
Түмэн-Өлзий таван настай, их сэргэлэн цовор охин. Тэр гадаа найз нартайгаа тоглох дуртай. Түмэн-Өлзий сумынхаа цэцэрлэгт явдаг. Түүний ээжийг Отгонбаяр гэх бөгөөд охиноо цэцэрлэгтээ дуртай болох тухай бидэнд хуучиллаа. "Охиныг маань сайн сурдаг. Бас цэцэрлэгтээ явах дуртай гэж багш нар нь дандаа хэлдэг юм" гэв.

19 November 2015

World Toilet Day


Typical pit latrine in rural schools
Today is a World Toilet Day (19 November 2015). The aim of World Toilet Day is to raise awareness about the people in the world who don’t have access to a toilet, despite the fact that it is a human right to have clean water and sanitation. Globally, some 2.4 billion people do not have improved sanitation. Poor sanitation, water and hygiene have many other serious repercussions. Many children are denied their right to education because their schools lack private and decent sanitation facilities.

12 November 2015

Improving menstrual hygiene management in schools

@UNICEF Mongolia/2012/Brian Sokol
Menstrual hygiene remains a taboo in many settings, with poor knowledge and misconceptions as great a challenge aswell as access to adequate facilities.

06 November 2015

Эмзэг өрхүүдэд хүрч ажиллах нь


3 настай жаахан боловч Ууганбат  их эрч хүчтэй, сэргэлэн хүү
@ НҮБ-ын Хүүхдийн сан/2014/Зетти Брэйк
Ууганбат 3 настай жаахан боловч их эрч хүчтэй, сэргэлэн хүү. "Би цэцэрлэгт явмаар байна. Цэцэрлэгт зөндөө зүйл сурч, хүүхдүүдтэй тоглож, сайхан хоол иддэг. Миний хамгийн дуртай тоглоом сургууль болж тоглох" хэмээн тэр ярьж байна.